Page 3 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Basic HTML Version

η πόλη μας
Φύλλο 02 / Φεβρουάριος 2014
> 3
Π
ενήντα χρόνια πίσω μας έχει πάει
τις τελευταίες μέρες ο Δήμαρχος, ο
οποίος έχει επιδοθεί σε ένα άνευ προη-
γουμένου μπαράζ προεκλογικών κινή-
σεων βγαλμένες από το παρελθόν. Δεν
είχαμε κανένα σκοπό να ασχοληθούμε
με τους θεατρινισμούς του Δημάρχου,
ωστόσο είμαστε υποχρεωμένοι να απο-
καταστήσουμε κάποιες αλήθειες, τις
οποίες αγνοεί ή αποκρύπτει ο κ. Πανάς.
-
Όλοι είδαμε τον κ. Πανά, την Κυριακή
16 Μαρτίου, να σκίζει επιδεικτικά
μπροστά στις κάμερες την ταμπέλα της
Β’ Πλαζ που απαγόρευε την είσοδο στο
κοινό, προκειμένου να μπουν μέσα στο
χώρο οι συμπολίτες μας για να συμμε-
τέχουν στη δενδροφύτευση. Στα τοπικά
ΜΜΕ, η φωτογραφία αυτή συνοδεύτηκε
από τον τίτλο «ο Σπύρος Πανάς απε-
λευθερώνει τη Β’ Πλαζ». Παρέλειψε
όμως ο Δήμαρχος να ενημερώσει τον
κόσμο ότι πρόσφατα ο όμιλος επιχει-
ρήσεων που είχε μισθώσει τη Β’ Πλαζ
την εγκατέλειψε και την παρέδωσε προς
χρήση στο Ελληνικό Δημόσιο. Να μας
πει όμως ο κ. Πανάς, κατά τα τελευταία
3 χρόνια, τί ουσιαστικές ενέργειες έχει
κάνει ως Δήμαρχος, για να πάρει ο
Δήμος έστω και ένα μέτρο από την πα-
ραλία μας. Οι παραλίες δεν θα κατα-
κτηθούν από το αδίστακτο ΤΑΙΠΕΔ με
θεατρινισμούς και προεκλογικές φιέ-
στες, αλλά με μεθοδική δουλειά και σο-
βαρές προτάσεις. Σε ότι αφορά τη
δεντροφύτευση, καλώς έγινε, και πολλά
μέλη της παράταξης μας την αγκάλια-
σαν, συμμετείχαν σ’ αυτή, φυτεύοντας
όμως δέντρα, όχι κυνηγώντας τις κάμε-
ρες.
-
Το Σάββατο 22 Μαρτίου ο Δήμαρχος
καλεί τους δημότες σε εκδήλωση για τη
μετονομασία του Αθλητικού Κέντρου
Βάρης σε αθλητικό κέντρο «Κωνσταντί-
νος Μπαγλατζής». Χαιρόμαστε που ο κ.
Πανάς αποφάσισε επιτέλους να υλο-
ποιήσει απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, η οποία έχει ψηφιστεί από τις
11 Φεβρουαρίου του 2013 (!!!), μετά
από πρόταση του κ. Κωνσταντέλλου.
Είναι επιβεβλημένο να τιμήσουμε τον
επί 16 χρόνια Δήμαρχο Βάρης και γι’
αυτό άλλωστε η παράταξη μας έφερε
προς συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα.
Είναι όμως απαράδεκτο ο Δήμαρχος να
μην εκτελεί επί 14 μήνες απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, να είναι έκθε-
τος για παράβαση καθήκοντος, περιμέ-
νοντας να στήσει προεκλογική φιέστα
καπηλεύοντας την πολιτική πρόταση
της αντιπολίτευσης, αλλά και πολύ χει-
ρότερα, τη μνήμη του αείμνηστου
Κώστα Μπαγλατζή για καθαρά προε-
κλογικούς σκοπούς.
-
Την Κυριακή 23 Μαρτίου, και πάλι για
τα μάτια των συμπολιτών μας από τη
Βάρη, ο Δήμαρχος στήνει νέο πανηγυ-
ράκι, αυτή τη φορά όπως μας πληρο-
φορεί, να παρουσιάσει το έργο του
ειδικά στη Βάρη. Αναρωτιόμαστε, στην
περσινή του «φιέστα», όταν έδωσε «λο-
γαριασμό στους πολίτες», τα έργα της
Βάρης δεν τα ανέφερε; Πόσες ακόμα θε-
ατρικές παραστάσεις θα στήσει ο κ.
Πανάς στην προσπάθεια του να μας
πείσει ότι ήταν καλός Δήμαρχος; Εν
τέλει όμως, αφού ήταν τόσο αποτελε-
σματικός, γιατί αρνείται προκλητικά να
κάνει απολογισμό της δράσης του, μέσα
στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως προ-
βλέπει ο νόμος; Μήπως το πρόβλημα
είναι ότι εκεί θα έχει αντίλογο και θα
πρέπει να δώσει ουσιαστικές απαντή-
σεις στους δημότες για την εγκληματική
δυστοκία και αδράνεια που επέδειξε ως
Δήμαρχος;
Λυπούμαστε από το γεγονός ότι 60 πε-
ρίπου μέρες πριν τις εκλογές, και ενώ οι
συνδημότες μας αντιμετωπίζουν πολλά
και σοβαρά προβλήματα, ο Δήμαρχος
αντί να ασχολείται σοβαρά με την επί-
λυση τους, αρκείται στο να γίνεται πε-
ρίγελος στην πόλη με φθηνά προεκλο-
γικά τεχνάσματα τα οποία στην Ελλάδα
του 2014 δεν πείθουν κανέναν. Τον κα-
λούμε, έστω και κατά τις τελευταίες
μέρες της θητείας του, να σοβαρευτεί
και να ασχοληθεί με τα προβλήματα
του Δήμου και όχι με την ανούσια και
άνευ περιεχομένου προσωπική του
προβολή.
Ο Δήμαρχος να σταματήσει τα
φθηνά προεκλογικά τεχνάσματα
και να ασχοληθεί με τη διοίκηση της πόλης
13 νέοι υποψήφιοι στο πλευρό
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
60 περίπου μέρες
πριν τις εκλογές,
και ενώ οι συνδημότες
μας αντιμετωπίζουν
πολλά και σοβαρά
προβλήματα, ο Δήμαρχος
αντί να ασχολείται
σοβαρά με την επίλυση
τους, αρκείται στο να
γίνεται περίγελος
στην πόλη
Σταμπέλου Κατερίνα
Δημόσιες Σχέσεις
Δήμας Ιωάννης
Οστεοπαθητικός
Λιανός Φαίδων
Beverage Manager
Σταματέλλου Μαρία
Ασφαλιστική Σύμβουλος
Τσολομύτης Παντελής
Ταχυδρ. Διανομέας
Μ
ετά την παρουσίαση στο
προηγούμενο μας φύλλο, των
υποψηφίων που ανακοινώθηκαν
από τον κ. Κωνσταντέλλο, σήμερα
σας παρουσιάζουμε 13 νέους υπο-
ψηφίους οι οποίοι εντάχθηκαν στο
συνδυασμό «Βάρη Βούλα Βουλιαγ-
μένη – Πόλη για να Ζεις».
Αποστολοπούλου Άννα (Βάρη)
Σύμβουλος Δημοτικής ΕνότηταςΒάρης
Βαδάσης Χρήστος (Βάρη)
Βιβλιοπώλης
Καλύβας Ιωάννης (Βάρη)
Αντιπτέραρχος (ε.α.)
Ηλεκτρονινός Μηχανικός
ΚανέλλουΜαρία (Βάρη)
Νοσηλεύτρια
Μιχαλόπουλος Βασίλειος (Βάρη)
Τοπογράφος Μηχανικός
Μποζιάρη Κυριακή (Κική) (Βάρη)
Ιδιωτική Υπάλληλος
Σεμελίδης Γεώργιος (Βάρη)
Φοιτητής
Σφέτσας Κωνσταντίνος (Βάρη)
Συνταξιούχος ΔΕΗ
Τσολομύτης Παντελής (Βάρη)
Ταχυδρομικός Διανομέας
Σταμπέλου Κατερίνα (Βούλα)
Δημόσιες Σχέσεις
Δήμας Ιωάννης (Βουλιαγμένη)
Οστεοπαθητικός
Λιανός Φαίδων (Βουλιαγμένη)
Beverage Manager
ΣταματέλλουΜαρία (Βουλιαγμένη)
Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Παράλληλα σας ενημερώνουμε ότι για
προσωπικούς του λόγους, ο
κ. Αντώ-
νης Ζαγοριανός
δεν θα είναι υποψή-
φιος με το συνδυασμό μας. Τον
ευχαριστούμε για την άριστη συνερ-
γασία που είχαμε τα τελευταία 4 χρό-
νια.
Αποστολοπούλου Άννα
Σύμβ. Δημ. Ενότητας
Βάρης
Βαδάσης Χρήστος
Βιβλιοπώλης
Καλύβας Ιωάννης
Αντιπτέραρχος (ε.α.)
Κανέλλου Μαρία
Νοσηλεύτρια
Μιχαλόπουλος Βασ.
Τοπογράφος-Μηχανικός
ΜποζιάρηΚυριακή (Κική)
Ιδιωτική Υπάλληλος
Σεμελίδης Γεώργιος
Φοιτητής
Σφέτσας Κωνσταντίνος
Συνταξιούχος ΔΕΗ