Page 4 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Basic HTML Version

η πόλη μας
> 4
Ε
χοντας την τύχη τα τελευ-
ταία είκοσι χρόνια να ζω και
να μεγαλώνω το παιδί μου στην
τόσο προικισμένη απο τη φύση
περιοχήμας, πάντασκεφτόμουν
πόσα θα μπορούσαν και θα
έπρεπε να έχουν γίνει απο την
τοπική ηγεσία ειδικά για τους
μαθητές, με τους οποίους εργά-
ζομαι.Επειδή όμως η κριτική
απο μόνη τις είναι εύκολη, αλλά
δεν δίνει λύσεις, συμμετέχω
ενεργά με το συνδιασμό του
Γρηγόρη και αυτό γιατί γνωρί-
ζοντάς τον ως άνθρωπο, τον
θεωρώ τον πλέον ικανό για την
δημαρχία.Πιστεύω στο όραμά
του για την πόλη μας, αλλά και
στη δύναμη του να το υλοποιή-
σει, παρα ταπροβλήματα.Άλλω-
στε όσο μεγαλύτερα έιναι τα
προβλήματα της εποχής μας
τόσο μεγαλύτερη είναι και η ευ-
θύνη της γενιάς μας.
Βίκυ ΠΕΡΡΑΚΗ-ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗ
“Κοντά στους μαθητές”
η πόλη μας
η πόλη μας
Φύλλο 02 / Φεβρουάριος 2014
M
ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
του συνδυασμού «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη –
Πόλη για να Ζεις» για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέ-
ρας της Γυναίκας, το Σάββατο 8 Μαρτίου.
Ο υποψήφιος Δήμαρχος, κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος,
υποδέχθηκε εκατοντάδες συμπολίτες του στην αίθουσα
Ιωνία, (στην πλειοψηφία τους γυναίκες) οι οποίοι προ-
σήλθαν να παρακολουθήσουν μια μοναδική συναυλία με
δύοπιάνα. Οι περισσότεροι ταυτόχροναανταποκρίθηκαν
στο κάλεσμα του συνδυασμού να προσφέρουν τρόφιμα
μακράς διαρκείας για το παιδικό χωριό SOS, με αποτέλε-
σμα να γεμίσει το φορτηγάκι που είχε έρθει από το παι-
δικό χωριό με όσα πρόσφεραν γενναιόδωρα οι
συμπολίτες μας.
Στον χαιρετισμό του, ο κ. Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε
τους παρευρισκόμενους που τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση, ενώ έκανε ειδική αναφορά σε όλους
τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους που ήταν
στην αίθουσα, καθώς και τους δύο υποψηφίους δημάρ-
χους που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, τον κ. Μα-
νώλη Δασκαλάκη και την κα. Λυδία Αργυροπούλου. Στη
συνέχεια ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε στο ρόλο της
γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία για την οποία ανέφερε
χαρακτηριστικά: «ΗσύγχρονηΕλληνίδα είναι σύζυγος-σύ-
ντροφος, μητέρα που μεταφέρει αρχές και αξίες στα παι-
διά της, επαγγελματίας αλλά και τέλος ας μην ξεχνάμε ότι
είναι και γυναίκα». Δεν παρέλειψε όμως να αναφερθεί συ-
γκινημένος και στις γυναίκες που έχει στη δική του ζωή,
την μητέρα του Αθηνά, την σύντροφο και γυναίκα του τα
τελευταία 23 χρόνια, Ντίνα, και τις δύο κόρες του, Αθηνά
και Πέλλη. Μετά τον χαιρετισμό του κ. Κωνσταντέλλου, οι
πιανίστες Πάνος Αδαμόπουλος και Κοχάρ Κάραγιαν συνε-
πήραν την κατάμεστη αίθουσα παίζοντας με μοναδική δε-
ξιοτεχνία κομμάτια μεγάλων συνθετών όπως τους
Rachmaninoff, Liszt, Brahms, κ.α.
Ο συνδυασμός «Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλη για να Ζεις»
τίμησε την Ημέρα της Γυναίκας
Ε
ίμαι υποψήφια για το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης
με τον συνδυασμό του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Μαζί του εκλέχθηκα στις εκλογές του 2010.
Επέλεξα πριν από τέσσερα χρόνια τον Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και συνε-
χίζω να τον στηρίζω ως υποψήφιο Δήμαρχο για τον Δήμο μας. Ζητώ τη
ψήφο σου. Γιατί :
• Θέλω να συμμετέχω στη συνεχή αναβάθμιση του Δήμου μας
• Νιώθω ικανή να βοηθήσω στην επίλυση των προβλημάτων της Βουλιαγ-
μένης μας
• Ως σύζυγος και μητέρα θα αγωνιστώ για την δυναμική παρουσία της γυ-
ναίκας στην κοινωνία μας
• Ως επιστήμονας μπορώνα συνδράμωστην οικονομική και διοικητική ορ-
γάνωση και λειτουργία του Δήμου μας
• Η επαγγελματική μου καταξίωση, η οικονομική ανεξαρτησία καθώς και ο
ελεύθερος χρόνος που διαθέτω μου επιτρέπουν να αφοσιωθώ στα κοινά.
Επιθυμώ να συνεχίσω μαζί του ως Δήμαρχος του Δήμου μας επειδή ο Γρη-
γόρης Κωνσταντέλλος είναι νέος, μαχητικός και αποφασιστικός και διακρί-
νεται από το ήθος, την αξιοπρέπεια και την ποιότητα του ως άνθρωπος.
Πιστεύω ότι η εμπειρία και η τεχνογνωσία του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου
μπορούν να αλλάξουν την εικόνα του Δήμου μας σ’ ένα πραγματικά σύγ-
χρονο Καλλικρατικό Δήμο
Δώστε μου την ευκαιρία να κάνω πράξη αυτά που υπόσχομαι.
Σας ευχαριστώ.
Θα είμαι κοντά σας.
Άννα ΛΕΝΤΗ-ΤΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
“Για έναν πραγματικά σύγχρονο, Καλλικρατικό Δήμο”
Εγκαινιάστηκαν τα νέα γραφεία του Συνδυασμού
Σ
ε μια μικρή τελετή, με παρόντες
τους υποψήφιος συμβούλου της
παράταξης και κάποιους φίλους,
πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός των
νέων γραφείων της παράταξης
«Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη – Πόλη
για να Ζεις», την Πέμπτη 27 Φεβρου-
αρίου.
Όπως ενημέρωσε τους παρευρισκό-
μενους ο υποψήφιος Δήμαρχος, Γρη-
γόρης
Κωνσταντέλλος,
η
συγκεκριμένη ημερομηνία επιλέ-
χθηκε επειδή την ίδια ημέρα, πριν
από πέντε χρόνια, σε μια συνέντευξη
τύπου ιδρύθηκε η παράταξη.
Τα γραφεία του συνδυασμού βρί-
σκονται στην Οδό Βασ. Παύλου 61,
στην πλατεία της Βούλας, και λει-
τουργούν καθημερινά από τις 10 π.μ.
– 2 μ.μ. και 5 μ.μ. έως 7 μ.μ.