Page 6 - Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Basic HTML Version

η πόλη μας
η πόλη μας
η πόλη μας
> 6
Φύλλο 02 / Φεβρουάριος 2014
Τ
ο χρυσόμετάλλιο κατέκτησε το2ο
ΓΕΛ Βούλας στο Πανελλήνιο σχο-
λικόΠρωτάθλημαπινγκπονγκ γιαμα-
θητές και μαθήτριες Λυκείων, που
πραγματοποιήθηκε το περασμένο
Σαββατοκύριακο (8-9 Μαρτίου), στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στους αγώνες έλαβαν μέρος μαθητές
και μαθήτριες από Αττική, Θεσσαλο-
νίκη, Αλεξανδρούπολη, Καβάλα,
Πέλλα, Ημαθία, Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Κορινθία,
Καρδίτσα, Λάρισα, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα,
Δράμα, Ροδόπη, Κοζάνη, Καβάλα και Φλώρινα.
Στο Ομαδικό μαθητριών, το χρυσό
μετάλλιο κατέκτησε το2ο ΓΕΛΒούλας
με τις μαθήτριες Κορδούτη Θάλεια,
Πατεράκη Στέλλα, Παπαγεωργοπού-
λου Ιφιγένεια-Κυριακή και Πιτσούλη
Χριστίνα-Ιωάννα. Στον τελικό επιβλή-
θηκε του 1ου ΓΕΛΈδεσσας με σκορ 4-
1.
Ηομάδα των μαθητριών του 2ου ΓΕΛ
Βούλας θα εκπροσωπήσει την Ελ-
λάδα στο Παγκόσμιο σχολικό Πρωτάθλημα Επιτραπέ-
ζιας αντισφαίρισηςπουθαγίνει στοΚλερμόν-μεράν της
Γαλλίας από τις 4 έως τις 10 Απριλίου.
Χρυσό μετάλλιο για το 2ο ΓΕΛ Βούλας
στο Πανελλήνιο σχολικό Πρωτάθλημα πινγκ πονγκ!
Μ
ετά από σχεδόν 50 χρόνια λειτουρ-
γίας, έκλεισε λόγω συνταξιοδότησης
των ιδιοκτητών, αδερφών Σφήκα, το ζαχα-
ροπλαστείο «Elite» στην πλατεία της Βού-
λας. Το πρώτο «Elite» άνοιξε το 1967 εκεί
που είναι σήμερα η Δωδώνη, και το 1978 με-
τακόμισε στη θέση που ήταν μέχρι πρό-
σφατα. Γενιές Βουλιωτών μεγάλωσαν με τα
αμυγδαλωτά, το εκμέκ και τις μοναδικές πά-
στες «Σεράνο» του.
Οφείλουμε, όπως άλλωστε ανέφερε στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο ο Γρηγόρης Κωνσταντέλ-
λος, στην οικογένεια Σφήκα ένα μεγάλο
ευχαριστώ για τις χιλιάδες «γλυκές» ανα-
μνήσεις που μας δημιούργησαν όλα αυτά τα
χρόνια, και τους ευχόμαστε «καλή σύνταξη».
Ευχαριστούμε την ομάδα του Facebook
«Είσαι Παλιός Βουλιώτης?» για το φωτο-
γραφικό υλικό.
Έκλεισε μετά από 50 χρόνια
το ζαχαροπλαστείο Elite
Αγαπητέ Γρηγόρη, αφούπρώτα
με άκουσες και συμφώνησες
μαζί μου, δέχτηκα εθελοντικά
να προσφέρω, με όση δύναμη
ακόμα μου έχει απομείνει, να
συμμετάσχωστον κοινόσκοπό,
που λέγεται «πόλη για να ζεις».
Ο Καζαντζάκης έγραφε:
«Το Χτες έφυγε. Το αύριο είναι
άγνωστο»
Το Τώρα, είναι το ξεκίνημά για
μας. Ένα ξεκίνημα κοινωνικής
προσφοράς που την έχουμε
όλοι μας ανάγκη. Γιατί κάθε
προσφορά, όσο μικρή και να
είναι, κρύβει μέσα της μια με-
γάλη αγάπη για τους συναν-
θρώπους μας πουυπηρετούμε.
Να θυμάσαι τον στίχο του Βερ-
λαίν :
«
Τίποτα δεν είναι καλύτερο για
την ψυχή, από το να κάνει λιγό-
τερο λυπημένη μιαν άλλη
ψυχή
»
Έτσι μόνο θα δείξουμε στους
συμπολίτες μας ότι δεν είμαστε
μεθυσμένοι από τη δόξα της
εξουσίας, αλλάμεθυσμένοι από
τη δόξα της προσφοράς.
Αργύρης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
“Ο δάσκαλος –
όπως με αποκαλούν”
Για την πολιτική έχω απο-
στροφή, όπως σχεδόν όλοι. Δεν
ασχολήθηκαποτέ, εκτός από τις
τελευταίες δημοτικές εκλογές.
Ούτε στο δεκαπενταμελές, ούτε
καν στις φοιτητικές νεολαίες (οι
οποίες θα έπρεπε να καταργη-
θούν γιατί δεν είναι τίποταάλλο
εκτός από εκτροφεία πολιτικά-
ντηδων). Μεγαλώνοντας όμως
συνειδητοποιώ ότι απέχοντας
από τα κοινά, το μόνο που γίνε-
ται είναι ακατάλληλα, ανάξια και
ανέντιμα άτομα να αποκτούν
εξουσία, σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο με τα γνωστά αποτελέ-
σματα.
Για να είμαι ειλικρινής αν δεν
ήξερα το Γρηγόρη προσωπικά,
το πιο πιθανό είναι και πάλι να
μην έκανα το βήμα αυτό, ούτε
πριν 4 χρόνια, ούτε τώρα.
Επειδή τον ξέρω πολλά χρόνια
όμως, θέλωνα τονστηρίξωγιατί
έχει την ικανότητα, αλλά κυρίως
την πρόθεση να προσφέρει.
Μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυ-
χίες και τον ίδιο ζήλο ναβελτιώ-
σουμε ό,τι περνάει από το χέρι
μας σε μια πολύ δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία.
Νίκος
ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
“Η συμμετοχή στα κοινά
είναι μονόδρομος”
Είμαι υποψήφια για το Συμβού-
λιο Δημοτικής Κοινότητας Βου-
λιαγμένης με τον συνδυασμό
του Γρηγόρη Κωνσταντέλλου.
Στηρίζω τον Γρηγόρη Κωνστα-
ντέλλουως υποψήφιο Δήμαρχο
για τον Δήμο μας. Γιατί είναι
σύγχρονος,
δημιουργικός,
έμπειρος στα θέματα της Αυτο-
διοίκησης, ηθικός και αξιοπρε-
πής.
Έχοντας μαθητεύσει στα σχο-
λεία της Βουλιαγμένης και συμ-
μετέχοντας ως αθλήτρια του
Μπάσκετ και Βόλευ γνωρίζω τα
θέματα που αντιμετωπίζει η νε-
ολαία μας και επιθυμώ να προ-
σφέρω βοήθεια.
Επιθυμώ να συμμετέχω ενεργά
στα κοινά μαζί με τον Γρηγόρη
Κωνσταντέλλου για να βοη-
θήσω στην αναβάθμιση του
Δήμου μας και την επίλυση των
σημερινών κοινωνικώνπροβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν οι
συνδημότες μας
Δώστε μου την ευκαιρία ναβοη-
θήσω στο κοινωνικό έργο του
Δήμου μας με την ψήφο σας.
Ε
μαθα στην ζωή μου να μά-
χομαι για το καλύτερο και
να μην μετρώ το κόστος και
την βόλεψη.
Γι’αυτό στο κάλεσμα του ΓΡΗ-
ΓΟΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ αντα-
ποκρίθηκα με μεγάλη θέρμη,
αναγνωρίζοντας ότι για να
προχωρήσει η εξέλιξη της με-
γάλης πια πόλης μας χρειάζε-
ται ΙΚΑΝΟ και ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΟ
«πιλότο».
Στο πρόσωπο του ΓΡΗΓΟΡΗ
αναγνωρίζω τον άνθρωπο
που διαθέτει αυτά τα προσό-
ντα.
Για τον λόγο αυτό συμμετέχω
κι εγώ στο ψηφοδέλτιό του
θέτοντας στην διάθεσή του
και στους φίλους μου δημότες
την πολυετή, δοκιμασμένη και
γεμάτη επιτυχίες εμπειρία
μου στα κοινά (ΠΡΟΕΔΡΟΣ το-
πικής ΒΟΥΛΑΣ, Δ.Σ. ΝΟΔΕ ΑΝΑ-
ΤΟΛΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
και
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟ-
ΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)
Ελπίζω ότι όπως δυναμικά και
ολόθερμα με στηρίξατε στο
παρελθόν, γνωρίζοντας την
ανιδιοτέλειά μου, θα μου συ-
μπαρασταθείτε σ’ αυτόν τον
νέο αγώνα για την προστασία
και την ανάπτυξη της αγαπη-
μένης μας πόλης, που με υπε-
ρηφάνεια θα παραδώσουμε
στα παιδιά μας.
Μάρκος
ΡΑΠΤΗΣ
“Η εμπειρία μου στη διάθεση
των συνδημοτών μου”
Μαρία
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ
“Κοντά στη νεολαία και
στον αθλητισμό”