ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΔΥΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡΗ - ΒΟΥΛΑ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ.
ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ:
1) α) Αντίγραφο Δήλωσης Εφορίας του προηγούμενου Οικονομικού Έτους(όχι
εκκαθαριστικό) και ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ πρόσφατο ( Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Ε.Υ.Δ.Α.Π ) ή
β) Εάν το σπίτι δεν είναι ιδιόκτητο απαιτείται Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ πρόσφατος.
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 «Περί διετούς μονίμου Κατοικίας»
3) Σε περίπτωση που τα Δικαιολογητικά της πρώτης παραγράφου δεν είναι δυνατό να προσκομιστούν, και υπάρχει η δυνατότητα να προσκομιστούν διαφορετικά δικαιολογητικά περί διετούς κατοικίας, μπορεί να διενεργηθεί αυτοψία από την Δημοτική Αστυνομία του Δήμου μας, κατόπιν συνεννόησης.


ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

Α) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ (από τον Δήμο που βρίσκεται η υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα)

Β) ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΑΜΟΥ (σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο γάμος στο ανωτέρω Πιστοποιητικό)

Γ) Οτιδήποτε άλλο κρίνει η Υπηρεσία ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την πληρότητα του φακέλου (π.χ., σε περίπτωση διαζυγίου, θανάτου κ.ά.)


ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΗΜΟΤΕΥΣΗ.

ΚΑΘΕ ΕΝΗΛΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
α) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
β) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΤΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ.

Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση