Κυριακή, 01 Μαρτίου 2009 19:37

O Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποψήφιος δήμαρχος Βούλας

 

H ΒΟΥΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009
Ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος υποψήφιος δήμαρχος Βούλας και εκπρόσωπος της Νέας Γενιάς θέλει ένα Δήμο σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο, να κατανοεί τις ανάγκες των δημοτών και να νοιάζεται για την ουσία και την εξεύρεση λύσεων και όχι για το ...περιτύλιγμα!

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον δημοσιογράφο Αλέξη Δημητριάδη, ανοίγει νέους δρόμους στα δημοτικά πράγματα και οριοθετεί τις επιδιώξεις και τις προσθέσεις του να φέρει τα πάνω-κάτω και να σπρώξει τη Βούλα κάποιες δεκαετίες μπροστά...

Η  Βούλα στα χέρια της Νέας Γενιάς Υποψήφιος Δήμαρχος ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
Συνέντευξη στον δημοσιογράφο Αλέξη Δημητριάδη

Σε ενάμισο χρόνο περίπου, τον Οκτώβρη του 2010, ο Δήμος Βούλας γυρίζει σελίδα. Ήδη άρχισαν να σχηματοποιούνται οι πρώτες δημοτικές κινήσεις, όπως ο συνδυασμός συνεργασίας «ΔΑΔΑ με Όραμα» (Άγγελος Αποστολάτος - Ηλέκτρα Τσιριγώτη) και η ενωτική κίνηση των Επαγγελματιών της Βούλας (Δημήτρης Ράπτης). Σήμερα παρουσιάζουμε το νέο σχήμα που δημιουργείται ήδη υπό τον Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Οικονομικών και Αναπληρωτή Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο που φιλοδοξεί να εκφράσει τη Νέα Γενιά.

Ο κ. Κωνσταντέλλος μας έκανε την τιμή να δώσει στην εφημερίδα μας την παρθενική συνέντευξή του, ως υποψήφιος Δήμαρχος, την οποία και παρουσιάζουμε παρακάτω.

Κύριε Κωνσταντέλλο, αν και νέος στην ηλικία, έχετε ήδη μια αξιόλογη διαδρομή, τόσο στην Αυτοδιοίκηση (Δήμο Βούλας) όσο και στο χώρο του Συνδικαλισμού (Ολυμπιακή Αεροπορία) και είστε γνωστός στην Επικράτεια λόγω των συχνών τηλεοπτικών σας εμφανίσεων. Γνωρίζω τις θέσεις σας καθώς και τις ενστάσεις σας για την πορεία των δημοτικών πραγμάτων και θα ήθελα αρχικά, μέσα από μια αναδρομή στα πεπραγμένα, να μας εξηγήσετε τι διαφορετικό θα θέλατε για το Δήμο.

• Κύριε Δημητριάδη, δεν θα αναφερθώ γενικά στην ιστορία μου, στην έως σήμερα επαγγελματική μου σταδιοδρομία, στην Αυτοδιοίκηση και στο Συνδικαλισμό. θα αρκεστώ να πω γενικά, ότι η μακρά διαδρομή μου αλλά και η εμπειρία μου από αυτά (άσκηση διοίκησης, διεκδικήσεις, συχνές επαφές και πολλές φορές τριβές με την πολιτική ηγεσία, βιωματική γνώση αρκετών Χωρών, εκπαίδευση κλπ.) νομίζω με έχουν εξοπλίσει με την ικανότητα να προσδιορίζω στρατηγικούς στόχους και να σχεδιάζω και εφαρμόζω τακτικές επίτευξής τους, παίρνοντας γρήγορες αποφάσεις και προσαρμόζοντας τις τακτικές στα τρέχοντα δεδομένα, ακούγοντας όμως και λαμβάνοντας υπόψη τους πάντες και όλες τις απόψεις και εργαζόμενος πάντα σε πλαίσιο ομάδας. θα περιοριστώ στην πρόσφατη θητεία μου ως Αντιδημάρχου και αναπληρωτή του Δημάρχου, όπου προσπάθησα να φέρω ένα πνεύμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού στη λειτουργική δομή του Δήμου μας και να βάλω τις βάσεις για να περάσει ο Δήμος μας από το γραφειοκρατικό χαρακτήρα της πρώτης τριακονταετίας στη μοντέρνα αντίληψη διοίκησης που απαιτούν οι καιροί μας. θέλω να πιστεύω ότι, με την εμπιστοσύνη του κ. Δημάρχου και τη συμβολή και προσπάθεια των συνεργατών μου, κατόρθωσα αρκετά έως τώρα, έτσι ώστε η επόμενη δημοτική Αρχή να βρει τα κατάλληλα εργαλεία και τις διοικητικές υποδομές, για να τολμήσει τη ρήξη με τη συντήρηση και το άλμα προς τα εμπρός.

Θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα αυτού του έργου, για το οποίο ξέρουμε ότι σας επαίνεσε δημόσια ο Δήμαρχος και νιώθετε όπως μας είπατε υπερήφανος;

Είναι πολλά αυτά που έγιναν στον το­μέα ευθύνης μου την τελευταία διετία και νομίζω ότι θα αδικήσω τον εαυτό μου και τους συνεργάτες μου εάν προ­σπαθήσω να κάνω απολογισμό αυτού του έργου μέσα σε λίγα λεπτά. Επι­γραμματικά αναφέρω ότι η προσπά­θεια μας ε­πικεντρώ­θηκε σε 3 τομείς: α) τη βελτί­ωση των οικονομι­κών του Δήμου και την εξα­σφάλιση Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδο­τήσεων, β) την υλοποίηση έργων νέ­ων τεχνολογιών, προς διευκόλυνση του πολίτη αλλά και των εργαζομένων του Δήμου, και γ) τις παρεμβάσεις με στόχο την προστασία του περιβάλλο­ντος, αλλά και της αισθητικής, της πό­λης και των κατοίκων. Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέ­ρω κάποιες δράσεις ανά τομέα:

> Αύξηση τακτικών εσόδων στη διετία, σχεδόν κατά 13%, με ταυτό­χρονη εξασφάλιση χρηματοδοτήσε­ων 1.500.000 ευρώ (σε αναμονή 2 α­ποφάσεις) και δημιουργία νέων "έξυ­πνων" εσόδων για το Δήμο.

> Στον τομέα διοίκησης, έγινε σειρά παρεμβάσεων, βελτιώνοντας κατά 30% το χρόνο απόκρισης,

> οργανώθηκε η νεοσύστατη Δημοτι­κή Αστυνομία,

> αποκτήθηκε πιστοποιητικό διαχει­ριστικής επάρκειας (Α) από την Περι­φέρεια και

> οργανώθηκε το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης εξ ολο­κλήρου από τις Υπηρεσίες του Δήμου, εξοικονομώντας σημα­ντικά μεγάλα ποσά (ο πρώτος Δήμος στην Επικράτεια που δεν χρησιμοποίησε ιδιωτική εταιρία για την οργάνωση του συστήματος)! > Στον τομέα των νέων τεχνολογιών ο Δήμος μας έγινε πρωτοπόρος στο χώρο των Ο.Τ.Α. Αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που έδωσε η Κοινωνία της Πλη­ροφορίας, ο Δήμος απέκτησε μια πλή­ρως ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη που επιτρέπει στο δημότη - κάτοικο να κάνει όσα μπορεί να κάνει στο χώρο του Δημαρχείου ή των Υπηρεσιών από το σπίτι του (ακόμα και πληρωμές). Η διαδικτυακή πύλη συνεχώς διευρύνε­ται.

> Όλα τα δημοτικά κτήρια συνδέθη­καν με ασύρματο δίκτυο υψηλών τα­χυτήτων για φωνή και δεδομένα (pre_Wimax 95Mbps) και εγκαταστάθηκε διαδικτυακή ψηφιακή τηλεφωνία VΟΙΡ.

> Εγκαταστάθηκαν στο Δήμο, σε συ­νεργασία με το Εθνικό Αστεροσκο­πείο, ψηφιακός σεισμογράφος και 2 επιταχυνσιογράφοι (συν 2 ακόμα το 2009), που συνδέθηκαν ασύρματα στο Εθνικό Δίκτυο, καθώς επίσης και 2 ψη­φιακοί μετεωρολογικοί σταθμοί.

> Τοποθετήθηκαν 2 μεγάλοι ηλεκτρο­νικοί πίνακες ενημέρωσης πολιτών σε κεντρικά σημεία της πόλης, που ε­λέγχονται ασύρματα από το Δημαρ­χείο.

> Ο Δήμος απέκτησε νέες ηλεκτρονι­κές υποδομές (Computer room Hardware), που δεν διαθέτουν ούτε ιδιωτι­κές εταιρίες κύρους.

> Από τις 15 Μαρτίου, σε πρώτη φάση η Κεντρική πλατεία Ιμίων και η πλατεία της Κάτω Βούλας θα έχουν ελεύθερο ασύρματο δίκτυο (Μ-Η) για πρόσβα­ση στο διαδίκτυο.

> Ενοποιήθηκαν, εκσυγχρονίσθηκαν και επεκτάθηκαν τα λογισμικά συστή­ματα του Δήμου, με την εισαγωγή νέων συστημάτων (όπως μηχανοργάνωσης αποθήκης και συντήρησης οχημάτων κ.ά.) και εκπαιδεύτηκε το προσωπικό, κάνοντας την λειτουργία του Δήμου πιο αποτελεσματική.

> Οργανώθηκε το τμήμα διαφημίσε­ων του Δήμου, με αποτέλεσμα να κα­ταγραφεί το σύνολο των επιγραφών, να τιμολογηθούν οι νόμιμα υφιστάμε­νες, να επιβληθούν κατ'αρχήν πρόστι­μα στις παράνομες και να αφαιρεθούν με συνεργεία του Δήμου έως σήμερα οι πλέον εξόφθαλμες (αφαιρέθηκαν α­πό την παραλιακή λεωφόρο 16 γιγά­ντιες διαφημιστικές πινακίδες των 15 τ.μ. η καθεμιά, καθώς και το σύνολο των παράνομων διαφημιστικών πλαι­σίων από ταράτσες πολυκατοικιών και οικόπεδα). Η συμβολή των συνεργα­τών μου για όσα σας ανέφερα και η ε­μπιστοσύνη του Δημάρχου ήταν αμέ­ριστη. Και συνεχίζουμε...

Ενδιαφέρεστε για την ηγεσία της "Δημοτικής Μεταρρύθμισης" μετά την αποχώρηση του κ. Μάντεση; Πώς φαντάζεστε τη διαδικασία διαδοχής;

• Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα "διαδο­χής". Η Δημοτική Μεταρρύθμιση, υπό την ηγεσία του Γιώργου Μάντεση, διοί­κησε το Δήμο επί 10ετία έως σήμερα με σημαντική προσφορά στον τόπο. Εξάλλου, η επανεκλογή του επί δύο φορές επιβεβαιώνει αντικειμενικά την υπεροχή του απέναντι σε όσους αμφι­σβήτησαν ή διεκδίκησαν το δημαρχια­κό θώκο τη συγκεκριμένη περίοδο. Όμως, θεωρώ ότι το σχήμα αυτό εκ­πληρώνει τις στοχεύσεις του και κλεί­νει τον κύκλο του το 2010. Όπως έκλει­σε ο 30ετής κύκλος της Μεταπολίτευ­σης, έτσι και στη Βούλα πιστεύω ότι η 30ετία των παππούδων μας και γονέων μας, με το πολύ έργο που επιτεύχθηκε αλλά και με τις συντηρητικές παθογέ­νειες και αγκυλώσεις που εμφάνισε, κλείνει τον κύκλο της. Πιστεύω ακρά­δαντα ότι ήρθε η ώρα για τη δική μας γενιά. Οι σαραντάρηδες της Βούλας, (αλλά ακόμα κι οι τριαντάρηδες), είμα­στε παρόντες, έτοιμοι να παραλάβου­με τη σκυτάλη. Χρωστάμε πολλά στη γενιά που απέρχεται, αλλά -ας μου συγχωρεθεί η ειλικρίνεια- δεν πιστεύω ότι έχει πια να δώσει κάτι σημαντικό στη Βούλα. Δεν μπορεί να δώσει νέα πνοή, δεν μπορεί να εφαρμόσει τα νέα συστήματα που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, δεν μπορεί να κάνει αυτό τον κουρασμένο πλέον πολίτη δημότη κάτοικο να αναπνεύσει διαφορετι­κά, δεν μπορεί να εμπνεύσει τη Νεο­λαία του τόπου που πρέπει να βρίσκε­ται στην πρωτοπορία.

Δεν διαφωνούμε ότι ήρθε η ώρα της Νέας Γενιάς. Εσάς, όμως, τι σας κάνει να νομίζετε ότι είστε ο κατάλ­ληλος να εκφράσει αυτή τη Νέα Γε­νιά και να παραλάβει τη σκυτάλη; Και πώς σκέφτεστε αυτό να υλοποιηθεί πρακτικά;

• Σίγουρα αρκετοί άλλοι νέοι έχουν και τις ικανότητες και τη φιλοδοξία και, ασφαλώς, θα κληθούν να συμμετά­σχουν στη νέα εξόρμηση. Για να ηγη­θεί όμως κάποιος, χρειάζεται να είναι γνώστης των δημοτικών πραγμάτων και των διαδικασιών. Η δική μου προϋ­πηρεσία στο Δήμο, μου δίνει το δι­καίωμα να πιστεύω ότι έχω και αυτό το απα­ραίτητο προσόν. Τώρα, ως προς το πώς θα υλοποιηθεί αυτό πρακτικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος από την ίδρυση ενός Δημοτικού Συνδυα­σμού της Νέας Γενιάς, την οποία ήδη αποφάσισα μαζί με άλλους νέους αν­θρώπους της Βούλας που έχουν την ί­δια αγωνία μ' εμένα.

Δηλαδή αποκλείονται από το συν­δυασμό σας οι παλιότεροι δημοτικοί σύμβουλοι ή άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας; Δεν χρειάζεστε τη στήριξη των σημερινών συμβούλων, ιδίως της παράταξής σας;

• Προς θεού, θα ήταν προπέτεια και αλαζονεία να πούμε ότι έρχεται η νέα γενιά για να εκτοπίσει τις παλαιότερες. Αντίθετα, για να έχουμε ομαλό πέρα­σμα από το παλιό στο νέο, χρειαζόμα­στε τη συμμετοχή τους και τα φώτα

τους. Όμως, μας ενδιαφέρουν εκείνοι από τους παλιούς, που συμφωνούν στην ανάγκη της ανανέωσης και θα συμμετάσχουν στη νέα προσπάθεια με ειλικρινή πρόθεση να μας βοηθήσουν κι όχι για να μας καπελώσουν! Δε θα δεχόμουν να ξεσηκώσω κάποιους να εκφράσουμε τη νέα γενιά, όπως η κα Τσιριγώτη και, στο τέλος, να τους προ­σφέρω ως "σωσίβιο" στο κατεστημένο που ψυχορραγεί (όπως το έκανε εκεί­νη παραδίδοντας το συνδυασμό της ως σωσίβιο στον κ. Αποστολάτο). Εμείς, αντί για σωσίβια, ερχόμαστε να παραλάβουμε τη σκυτάλη και να τρέ­ξουμε για την πρόοδο της Βούλας, ως άξιοι διάδοχοί τους. Και θα το πετύ­χουμε, γιατί αυτός που αποφασίζει τε­λικά είναι ο λαός. Κι ο λαός της πόλης μας το αποζητά αυτό.

Εξαιρώντας τον νυν Δήμαρχο, για τον οποίο αισθάνομαι ότι δε μπο­ρείτε να εκφέρεται αντικειμενική άποψη, έχετε κάποιον από τους λοιπούς διατελέσαντες Δη­μάρχους ή Κοινοτάρχες της πόλης μας ως πρό­τυπο;

• Δεν θα έλεγα ότι έχω κά­ποιον σαν πρότυπο, μια και όλοι τους έ­δρασαν σε περιόδους που δεν έχουν κάποιο κοινό σημείο με το σήμερα. Κάθε ένας από αυ­τούς είχε χαρίσματα, αλλά και ελλείμματα (ποιος άλλωστε δεν έχει;). Νομίζω ότι η φυσιογνω­μία της πόλης διασώθηκε από τους Κοινοτάρχες της περιό­δου 60-80, τότε που όλα τα ρή­μαζε η αντιπαροχή και το σύν­δρομο της "καθ ύψος ανάπτυ­ξης", παράγωγο της αστυφι­λίας. Οι άνθρωποι αυτοί διαφύ­λαξαν το χαρακτήρα της πόλης μας, σεβόμενοι το περιβάλλον και τους κατοίκους της, και πρέπει να τους ευγνωμονούμε. Από εκεί και πέρα, έχω την άπο­ψη ότι ο άνθρωπος που πραγ­ματικά εξασφάλισε και δημι­ούργησε τις υποδομές της πό­λης μας είναι ο μπάρμπα-Γιάννης ο Κιούκης. Σεμνός, εργατι­κός, μεθοδικός και μάλλον αδι­κημένος από το αποτέλεσμα των εκλογών του 86, κατάφερε να εξασφαλίσει απίστευτα πράγματα για το Δήμο (κτήριο σημερι­νού Δημαρχείου, Γέφυρα, οικόπεδο ΤΕΘΑ, Πάρκο Εθνικής Αντίστασης, νέο Νεκροταφείο, Σχολεία κτλ). Η συ­νέχεια με τον Άγγελο Αποστολάτο είχε περισσότερο διεκπεραιωτικό χαρα­κτήρα ολοκλήρωσης των υποδομών, που πάντως για την εποχή εκείνη και τις αναγκαιότητές της το έργο που έ­γινε ήταν στο μέτρο του δυνατού. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχη­θώ καλή επιτυχία στους άλλους υποψήφιους, και να ευχηθώ, επίσης, να διεξαχθεί μια πολιτισμένη προεκλογι­κή αντιπαράθεση, που θα προάγει το δημόσιο λόγο και διάλογο, με επιχει­ρήματα και προτάσεις και όχι με κραυ­γές και ανούσιες τριβές, που μετατρέ­πουν τη θεμιτή πολιτική αντιπαράθεση σε προσωπική. Εμείς είμαστε αποφα­σισμένοι να κρατήσουμε το επίπεδο ψηλά και θα το επιδιώξουμε με κάθε τρόπο.

Πότε να περιμένουμε το επόμενο βήμα; Πότε θα έχουμε την επίσημη έναρξη της δημοτικής σας παράταξης;

• Ευελπιστώ ότι θα είμαστε πλήρως έ­τοιμοι τους επόμενους λίγους μήνες, οπότε θα προχωρήσουμε στην επίση­μη εκδήλωση παρουσίασης του συν­δυασμού και του επιτελείου του στους πολίτες της Βούλας, δίνοντας και τη Διακήρυξη Αρχών, που υποσχόμαστε ότι δεν θα είναι συνηθισμένη! Δεν σκο­πεύουμε να ακολουθήσουμε την πε-πατημένη σε τίποτα! Θα μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας και της ουσίας και όχι την ξύλινη γλώσσα της πολιτι­κής, των φτηνών και ανέξοδων υπο­σχέσεων, που φέρνουν πια αποστρο­φή στον κόσμο.

Πριν κλείσουμε, θα θέλατε να μας δώσετε μια πρόγευση -την κεντρική ιδέα αν θέλετε- αυτής της νέας, καινοτόμου, προσέγγισης; Τι χρειάζεται βασικά ο Δήμος και η πόλη για να αναπνεύσει διαφορετι­κά η Βούλα όπως είπατε;

• Όπως σας είπα, σε λίγους μήνες θα είμαστε έτοιμοι. Οι θέσεις, οι ιδέες και ο προσδιορισμός των στόχων μας εί­ναι συλλογική διαδικασία. Συνοπτικά, θα μπορούσα να πω ότι θέλουμε ένα Δήμο σύγχρονο, που να εκμεταλλευ­τεί στο έπακρο τις δυνατότητες της τεχνολογίας και των ευρωπαϊκών δια­δικασιών, φιλικό προς τους δημότες, που να συζητεί μαζί τους τα προβλήματά τους (συνοικιακά και ατομικά), και πιεστικό και διεκδικητικό απέναντι στους Υπουργούς και τις δημόσιες υ­πηρεσίες, που χωρίς πίεση δεν χαρί­ζουν τίποτα (συνήθως περιπαίζουν την Αυτοδιοίκηση και την αγνοούν).

Όσο για την πόλη μας, είναι πολλά αυτά που θεωρούμε αναγκαία και θα σχεδιάσουμε την υλοποίησή τους με πολύ προσοχή.

Ενδεικτικά αναφέρω τα αυτονόητα απαιτούμενα, όπως το κολυμβητήριο, το λιμενικό καταφύγιο (μαρίνα μικρών σκαφών), ένα θερινό κι­νηματογράφο, το γηροκομείο,

τη διεύρυνση και περαιτέρω οργάνωση της ελεγχόμενης στάθμευσης, τη δημοτική συ­γκοινωνία, τον ξεκάθαρο και αυστηρό πολεοδομικό σχε­διασμό των χρήσεων γης, την τόνωση της τοπικής αγοράς, τη δημιουργία ελκυστικών χώ­ρων συγκέντρωσης της νεο­λαίας, τη νυκτερινή φύλαξη των συνοικιών και την ασφά­λεια των δημοτών και άλλα πολλά, που λείπουν από τη Βούλα και ζητά εναγωνίως ο κόσμος της. Τα κυρίαρχα βέ­βαια για εμάς, πέρα από τις λακκούβες ή τα κράσπεδα και το δημοτικό φωτισμό (σημαντικά αλλά όχι κυρίαρχα), θα είναι η προσαρμογή της πόλης στις νέες τεχνολογίες για πιο απο­τελεσματική λειτουργία του δί­πολου Δήμος-Πολίτης και η ε­φαρμογή πολιτικών που θα μει­ώσουν το περιβαλλοντικό απο­τύπωμα της πόλης. Η Νέα Γενιά της Βούλας μπορεί -και πρέπει- να φέρει τα πάνω κάτω και να σπρώξει τη Βούλα κάποιες δεκαετίες μπροστά, με καινοτομίες (και αυτο­σχεδιασμούς όπου απαιτείται), με με­γάλες κινήσεις, με άλματα θα έλεγα. Θα ήταν ανόητο -και περιττό- να διεκ­δικήσει κάποιος τη σκυτάλη, για να αρκεσθεί σε μια άνευρη "low profile" διαχείριση των δημοτικών πραγμά­των, που θα κουκουλώνει τα προβλή­ματα αλλά δεν θα τα λύνει. Μας ενδια­φέρει η ουσία και η εξεύρεση λύσεων και όχι το περιτύλιγμα.

Κύριε Κωνσταντέλλο, σας ευχαρι­στούμε που μας τιμήσατε με την πρώτη αυτή συνέντευξη. Το μήνυμα που δώσατε, της "εξέ­γερσης" της Νεολαίας του τόπου, είναι ελκυστικό, γοητευτικό και ελπιδοφόρο για πολίτες κουρασμέ­νους από την ξύλινη γλώσσα και τα περιτυλίγματα της παλαιάς πολιτι­κής. θα περιμένουμε τη συνέχεια με μεγάλο ενδιαφέρον.

• Κύριε Δημητριάδη κι εγώ σας ευχα­ριστώ και θέλω να ξεκαθαρίσω προς κάθε κατεύθυνση ότι έχω πλήρη επί­γνωση αυτής της ευθύνης. Στη δου­λειά μου στην Αεροπορία, δεν υπάρ­χει η "πολυτέλεια" του ωραίου περιτυ­λίγματος ή του κουκουλώματος. Τα προβλήματα, ή τα λύνεις ή πέφτεις! Κι εμείς δεν έχουμε σκοπό να πέσου­με. θα φτάσουμε στον προορισμό μας!

 

1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ