Σάββατο, 11 Απριλίου 2009 19:37

Η Τοπική Δημοκρατία και η άρνηση των πάντων

 

 

 

 

ΕΒΔΟΜΗ
28/02/2009

Γρηγόρης Κωνσταντέλλος  Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών

Διαβάζοντας στην εφημερίδα σας (φύλλο της 21ης Μαρτίου 2009) άρθρο του κ. Γιάννη Δημητριάδη με θέμα «Τοπική Δημοκρατία και η περίπτωση της ελεγχόμενης στάθμευσης στη Βούλα» θεώρησα ότι αν μη τι άλλο θα έπρεπε να απαντήσω σε κάποια θέματα που μπορεί να διέλα-θαν της προσοχής του συντάκτη του άρθρου αλλά και σε μια σειρά από αυθαίρετα συμπεράσματα του.

• Η αναφορά του ουντάκτη σε παρένθεση στην επαγγελματική μου ιδιό-τητα-αυτής του πιλότου - προφανώς γίνεται στην προσπάθεια του να τεκμηριώσει ότι πιθανώς να ήμουν ακατάλληλος ή και ανεπαρκής να διεκπεραιώσω την εντολή/αποστολή που πήρα από την Δημοτική Αρχή. Αφ ' ενός το επάγγελμα που ασκώ τα τελευταία 22 χρόνια και για το οποίο είμαι πολύ περήφανος, είναι πολύ ξεχωριστό, άκρως τεχνικό και απαιτεί ειδικές γνώσεις ικανότητες και προσόντα που λίγοι άνθρωποι διαθέτουν, αφετέρου θα τον παρέπεμπα στη ιστοσελίδα του Δήμου να διαβάσει το βιογραφικό μου και να «ανακαλύψει» τις λοιπές σπουδές και δραστηριότητες μου, πριν αναφερθεί ξανά με ιταμό τρόπο στο πρόσωπο μου και κυρίως στην ιδιότητα μου αυτή του αεροπόρου.

• Η αποσπασματική παρακολούθηση των Δημοτικών Συμβουλίων και συνεπώς και του θέματος της ελεγχόμενης στάθμευσης, προφανώς τον οδηγεί στο λανθασμένο συμπέρασμα (δεν θα μπορούσα να σκεφτώ ότι κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει επί σκοπόν), ότι τόσο στην εκπόνηση όσο και στην εφαρμογή του κανονισμού ελεγχόμενης στάθμευσης δεν συμμετείχε ειδικός επιστήμονας και ότι απόδειξη του ανωτέρω ήταν ότι προσωπικά παρουσίασα και υπερασπίστηκα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι το θέμα απασχόλησε τους εμπλεκόμενους για περίοδο άνω των δεκατεσσάρων μηνών. Στη χρονική αυτή περίοδο, πέραν της βασικής μελέτης και της τεχνικής έκθεσης μετρήσεων που εκπόνησε το μελετητικό γραφείο της συγκοινωνιολόγου κ. Κοντε-λέ, σε συνεργασία με τον συγκοινωνιολόγο που, για πάνω από επτά χρόνια συνεργάζεται ο Δήμος μας κ. Νικολαίδη, εκπονήθηκε και η μελέτης εφαρμογής από τους μηχανικούς του Δήμου διορθώνοντας τα προβλήματα που προέκυψαν στη φάση εφαρμογής (κάδοι απορριμμάτων, ράμπες νέων οικοδομών κτλ.) Το θέμα μέχρι την συζήτηση της τελικής πρότασης του κανονισμού είχε παρουσιαστεί από τον συγκοινωνιολόγο κ. Νικολαίδη στο Δημοτικό Συμβούλιο δύο φορές και οι μελέτες είχαν εγκριθεί με μεγάλη πλειοψηφία σε δύο συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Είναι τελείως αβάσιμη η εκτίμηση του συντάκτη του άρθρου ότι δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα και επαρκώς οι δημότες. Αναφέρω ενδεικτικά κάποιες από τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής. Στα μέσα Ιανουαρίου ενημερώθηκαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης για το επικείμενο νέο καθεστώς και την αναγκαιότητα να αποτανθούν στο Δήμο ή στο ΚΕΠ σχετικά με τις κάρτες μονίμου κατοίκου. Αποτέλεσμα ήταν να προσέλθουν στο Δήμο άνω των διακοσίων κατοίκων τους τελευταίους μήνες για να ενημερωθούν (κάποιοι εξ αυτών με αρκετά θετικές προτάσεις ορισμένες από τις οποίες υιοθετήθηκαν). Ο σύλλογος επαγγελματιών ενημερώθηκε και μετείχε με προτάσεις στην εκπόνηση του κανονισμού. Ο σύλλογος εγγράφως συμφώνησε με την ελεγχόμενη στάθμευση και τον κανονισμό της ως κύρια πολιτική επίλυσης του αφόρητου προβλήματος στάθμευσης στην κεντρική πλατεία της πόλης αλλά και με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά δεδομένα της. Όποιος πολίτης καθ όλη την διάρκεια προετοιμασίας προσήλθε στο Δημαρχείο για πληροφορίες και στοιχεία τα έλαβε χωρίς καθυστέρηση. Ενας εξ αυτών ήταν και ο συντάκτης του άρθρου κ. Δημητριάδης που ζήτησε και έλαβε όλα τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής πριν από περίπου ένα μήνα. Από τις 18 Φεβρουαρίου ο κανονισμός λειτουργίας εγκρίθηκε ομόφωνα (συμπολίτευση και αντιπολίτευση) από την Δημαρχιακή Επιτροπή (δημόσια συνεδρίαση) και ήταν στη διάθεση του κοινού αλλά και στα χέρια όλων των Δημοτικών Συμβούλων άρα και στη διάθεση όλων των Δημοτικών Παρατάξεων από τις 25 Φεβρουαρίου. Το θέμα μπήκε 2 φορές στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ και δεν συζητήθηκε μέσα στον Μάρτιο. Η Δημοτική Αρχή τροποποιώντας τον κανονισμό που ενέκρινε η Δημαρχιακή Επιτροπή σε 2 δευτερεύοντα σημεία, 5 ημέρες πριν την συζήτηση στο Δ.Σ κοινοποίησε τον προτεινόμενο κανονισμό στα τοπικά ΜΜΕ, στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε όλες τις επιχειρήσεις και κατοικίες του πεδίου εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης καλώντας τους ενδιαφερόμενους στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τις προτάσεις τους. Δεν δικαιολογείται λοιπόν να εκφέρονται αβασάνιστα τέτοιες απόψεις.

• Παρά το γεγονός ότι απαντήθηκε πλήρως και επαρκώς κατά την άποψη μου το σύνολο των ερωτημάτων που ετέθησαν, η αποδοχή του αιτήματος για επανεξέταση του μέτρου μετά από τρίμηνο έγινε όχι γιατί η Δημοτική Αρχή φοβάται πιθανές ατέλειες του συστήματος αλλά για να διασκεδάσει φοβίες μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που δικαίως μπορεί να υπάρχουν. Η σιγουριά για την μη ύπαρξη προβλημάτων πηγάζει από το ότι κατά την εκπόνηση του κανονισμού μελετήθηκαν σε βάθος οι ελεγχόμενες σταθμεύσεις των Δήμων Αθηναίων, Πατραίων, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας και Χανίων, έγιναν συναντήσεις με την Διεύθυνση Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου της Αθήνας καθώς και σωρεία επαφών με το Τμήμα Κυκλοφοριακών Εφαρμογών του Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Το ΕΜΠ θεώρησε το σύστημα του Δήμου μας ως υπερπλήρες από πλευράς σχεδιασμού και τεχνολογίας και χαρακτήρισε άριστη την οργάνωση του αφού πέραν των άλλων παρέκαμψε και τις εργολαβικές εταιρίες και σχεδίασε και υλοποίησε το έργο εκ των ενόντων με πολλά ωφελήματα. Παρά τις δυσκολίες αφού το πεδίο ήταν ΙΘΓΓΒ ίποοαπίΐβ για τον Δήμο μας, κυρίως χάρη της επιμονής και υπερπροσπάθειας του προσωπικού το σύστημα είναι έτοιμο να λειτουργήσει και να λειτουργήσει υπέρ του πολίτη με γνώμονα την εξυπηρέτηση του και όχι την οικονομική αφαίμαξη του όπως ατεκμηρίωτα υποστήριξε η Αντιπολίτευση κατά την διάρκεια της συζήτησης.

• Τέλος η άποψη του συντάκτη του άρθρου ότι «ο Δημοτικός Αρχοντας είναι παντογνώστης...» είναι παντελώς λανθασμένη. Πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού και όχι του ευκταίου. Η διάνοιξη της Λεωφ. Βασ Παύλου είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα. Το άμεσα για το συγκεκριμένο θέμα είναι 1,5 με 2 χρόνια κατ' ελάχιστο με τις διαδικασίες που απαιτούνται. Το κέντρο της πόλης ασφυκτιά και δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Εξάλλου όταν και εφόσον ολοκληρωθεί η διάνοιξη της Λεωφόρου τότε μπορεί να επανεξεταστεί εν όλω ή εν μέρει η ελεγχόμενη στάθμευση. Πριν την συζήτηση του θέματος κανένας φορέας ή σύλλογος (πλην των επαγγελματιών) καμιά Δημοτική Παράταξη ή Δημοτικός Σύμβουλος δεν κατέθεσε πρόταση.

Κατά την διάρκεια συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έγινε καμία πρόταση από καμία πλευρά για την ουσία της ελεγχόμενης στάθμευσης (πέραν της γνωστής και επίμονης πρότασης αναβολής εκ νέου) ούτε ακόμα και από τον κ. Δημητριάδη που το μόνο που έκανε ήταν μάθημα στο Δημοτικό Συμβούλιο περί τοπικής Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι τα μεγάλα θέματα της πόλης όπως το εν λόγω, δεν πρέπει να πέφτουν θύματα της διαμάχης Συμπολίτευσης και Αντιπολίτευσης. Μπορεί η προεκλογική περίοδος να ξεκίνησε νωρίς αλλά δεν έχουμε την πολυτέλεια να θυσιάζουμε σημαντικές δράσεις που σε πολιτικά «νεκρή» περίοδο όλοι μας συμφωνήσαμε να υλοποιήσουμε, στον βωμό της εκλογικής σκοπιμότητας.