Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2008 19:37

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ

Αγαπητές Συμπολίτισες και συμπολίτες, η σημερινή ημερίδα στόχο έχει την παρουσίαση ενός σύγχρονου εργαλείου διοίκησης που διαθέτει πλέον ο Δήμος μας και είναι ίο GIS ή Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών. Οι δημιουργοί του συστήματος καθώς και οι λοιποί αξιόλογοι ομιλητές θα καλύψουν με ακρίβεια την παρουσίαση και την χρησιμότητα του GIS.

 

 Ρόλος μου σήμερα είναι να μοιραστώ τις σκέψεις και τα οράματα της Δημοτικής Αρχής της νέας Δημοτικής περιόδου καθώς και τις έως σήμερα ενέργειες που έχουν γίνει στο πεδίο των Νέων Τεχνολογιών και της Ψηφιοποίηση.

 

Βασικό μέλημα της Δημοτικής Αρχής ήταν και παραμένει η επιμόρφωση στίδ νέες τεχνολογίες του συνόλου του προσωπικού του Δήμου αλλά και στελεχών ιης Δημοτικήδ Αρχής. Από την 1η Φεβρουαρίου 2007 όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου σε όλες τις υπηρεσίες απέκτισαν πρόσβαση στο Διαδύκτιο. Το σύνολο του προσωπικού του Δήμου καθά>ς και όσων Νομικών Προσώπων επιθυμούσαν παρακολούθησαν τον Μάρτιο του 2007 ΊΟωρο σεμινάριο που οργάνωσε το τμήμα Μηχανοργάνωσα του Δήμου στη διαχείρηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την πλοήγηση στο Διαδύκτιο. Οι εργαζόμενοι στην Μηχανοργάνωση του Δήμου παρακολούθησαν πολυήμερα σεμινάρια σε τεχνολογίες αιχμής ενώ άλλοι υπάλληλοι του Δήμου παρακολούθησαν από την αρχή του έτους όλα τα σεμινάρια και τις ημερίδες που πραγματεύονταν θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πληροφορικής και ηλεκτρονικής σύγκλισης που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα. Πέραν αυτού επιμορφώθηκαν από τον Δήμο μας 12 νέοι μακροχρόνια άνεργοι στις νέες τεχνολογίες. Εντός των επόμενων 2 μηνών θα πραγματοποιηθεί ημερίδα στο Δήμο μας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας για την επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες όσων αιρετών επιθυμούν. Παρά το υψηλό κόστος, η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι η μεγαλύτερη επένδυση στην τεχνολογία είναι η επιμόρφωση του προσωπικού σε αυτήν και το κάνει πράξη.

 

   Από το Μάρτιο του 2007 ο Δήμος μας προέβη στις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να ενσωματώσει^ όλες τις δυνατότητες του Κεντρικού Συστήματος ΣΥΖΕΥΞΗΣ της Κοινωνίας της Πληροφορίας όπως δωρεάν τηλεφωνική διασύνδεση με το Δημόσιο τομέα, δυνατότητα τηλεδιάσκεψη, κεντρικά φίλτρα Διαδυκτίου κτλ.

 

   Από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του 2007 ο Δήμθς μας συνεργάστηκε στενά με τους επιστήμονες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών και σε πιλοτική για την Ελλάδα εφαρμογή εγκαταστάθηκε σεισμολογικός εξοπλισμός στο Δήμο μας αξίας 120.000 €. Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί 2 επιταχυνσιογράφοι στον ιστό της πόλης μας και έχουν διασυνδεθεί με το Εθνικό δύκτιο και έχει ολοκληρωθεί κατά 90% η πολύ λεπτή και δύσκολη διαδικασία εγκατάστασης ψηφιακού σεισμογράφου στην περιοχή του Κοιμητηρίου της Πόλης μας. Τα δεδομένα του σεισμογράφου θα χρησιμοποιηθούν και αυτά στο Εθνικό σεισμολογικό δύκτιο του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών. Καινοτομία χρησιμοποιήθηκε από τους υπαλλήλους της Μηχανοργάνωσης του Δήμου που διασύνδεσαν με ασύρματη κατευθυντική κεραία το Δημαρχείο με το Κοιμητήριο δημιουργώντας τοπικό δύκτιο μεταφοράς πληροφοριών μεταφέροντας τα σεισμολογικά δεδομένα μέσω του δυκτίου ΣΥΖΕΥΞΗΣ στον κεντρικό ιστό του Αστεροσκοπείου.

 

   Από τον Φεβρουάριο του 2007 συγκροτήθηκε με απόφαση Δημάρχου η Επιτροπή Τεχνολογίας του Δήμου που έως σήμερα έχει συγκληθεί υπό τον ομιλούντα 6 φορές. Βασικό μέλημα της Επιτροπής είναι η μελέτη και εισήγηση στην Δημοτική Αρχή καινοτόμων προτάσεων γύρω από την τεχνολογία και τις εφαρμογές της στο Δημοτικό γίγνεσθαι. Η ανωτέρω Επιτροπή έχει διερευνήσει τις δυνατότητες δημιουργίας τοπικού ευρυζωνικού δυκτίου και τις επόμενες ημέρες θα καταλήξει στην τελική της πρόταση προς την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας. Η πρώτη φάση θα έχει δοκιμαστικό/πιλοτικό χαρακτήρα και θα είναι η ασύρματη διασύνδεση/δυκτίωση όλων των εγκαταστάσεων του Δήμου συμπεριλαμβανομένου και των εγκαταστάσεων των Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου και η δημιουργία χώρων ασύρματης πρόσβασης στο διαδύκτιο (hotspot) σε χώρους μεγάλης συγκέντρωσης όπως η Κεντρική Πλατεία, πάρκα κτλ. Η πιλοτική εφαρμογή θα δώσει μια πλήρη εικόνα των δυνατοτήτων περαιτέρω επέκτασης του ασύρματου Δημοτικού δυκτίου σε δεύτερη φάση.

 

   Από τον Σεπτέμβριο του 2007 και με Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση έχει ξεκινήσει η δημιουργία της νέας σύγχρονης διαδραστικής διαδυκτιακής Πύλης του Δήμου μας. Το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί προς χρήση του κοινού τον Ιούνιο του 2008. Η νέα αυτή τεχνολογία θα χρησιμοποιηθεί ως ναυαρχίδα του Δήμου μας στην απαιτούμενη από τις νέες κοινωνικές ανάγκες αλλαγή των σχέσεων του Δήμου με τον πολίτη/δημότη.

 

   Τα οφέλη από το νέο PORTAL του Δήμου θα είναι η ουσιαστική συνεισφορά τόσο στην άμεση ενημέρωση των πολιτών όσο και στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών αίτησης και έκδοσης από το Δήμο πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, αδειών και λοιπών διοικητικών εγγράφων. Όσο αφορά την ενημέρωση, κάθε πολίτης που θα θέλει να ενημερωθεί για θέματα που αφορούν το Δήμο ( π.χ ιστορικά θέματα, νέα, εκδηλώσεις) θα μπορεί να εισέρχεται στη Διαδικτυακή πύλη όπου θα μπορεί να βρει άμεσα την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και άλλες πληθυσμιακές ομάδες, όχι μόνο μέσω ειδικών εκδόσεων του συστήματος, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους , αλλά και με επιπρόσθετες πληροφορίες και υπηρεσίες ειδικού ενδιαφέροντος.

 

   Κυρίως, όμως η Πύλη αυτή θα αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες του Δήμου χωρίς να απαιτεί τη φυσική παρουσία τους στο χώρο του Δημαρχείου προκειμένου να καταθέσουν μία αίτηση ή να παραλάβουν ένα πιστοποιητικό. Για πιστοποιητικά για τα οποία απαιτείται η συμπλήρωση μιας φόρμας, αυτή θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά από το σύστημα, ενώ για άλλα έγγραφα που απαιτούν κάποιου είδους αλληλεπίδραση με τον πολίτη για την έκδοση τους, αυτή θα μοντελοποιείται κατάλληλα. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική παραλαβή του δικαιολογητικού από τον πολίτη, αυτός θα ενημερώνεται από το σύστημα όταν το πιστοποιητικό είναι έτοιμο, ώστε να το παραλάβει είτε από το Δήμο είτε από το ΚΕΠ.

 

   Παράλληλα, όμως, θα είναι εφικτή και αξιόπιστη η καταγραφή και παρακολούθηση των προβλημάτων που σχετίζονται με την καθημερινότητα των δημοτών. Για κάθε κατηγορία προβλημάτων και πιστοποιητικών θα ορίζεται με ακρίβεια και με τη βοήθεια εύχρηστου εργαλείου (workflow) το σύνολο των εμπλεκομένων υπηρεσιών / ατόμων, όπως και η ακριβής ακολουθία καταστάσεων κάθε αιτήματος μέχρι την επίλυση / ολοκλήρωση του. Με τον τρόπο αυτό θα προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης κάθε αιτήματος σε εξέλιξη του στο χρόνο, τόσο από τις υπηρεσίες του Δήμου, όσο και από τον πολίτη που το υπέβαλε. Το σύστημα θα προσφέρει τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων που θα συλλέγονται σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να υποστηρίζεται όσο το δυνατό καλύτερα η λήψη από το Δήμο των κατάλληλων μέτρων και αποφάσεων που θα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μέσο / μακροπρόθεσμη βάση. Για παράδειγμα, εάν η ανάλυση των αναφορών για γεμάτους κάδους απορριμμάτων δείχνει ότι σε μια συγκεκριμένη περιοχή το πρόβλημα εμφανίζεται ιδιαίτερα συχνά, ίσως θα πρέπει να εξεταστεί αλλαγή των δρομολογίων των οχημάτων, προκειμένου να εξυπηρετείται καλύτερα η περιοχή αυτή.

 

   Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του νέου PORTAL, θα προμηθευτούν / αναπτύξουν αναπτυχθούν τα ακόλουθα είδη και υπηρεσίες
   •    Ανάπτυξη δημοτικής διαδικτυακής πύλης, η οποία θα υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:
   -Ασφαλής σύνδεση σε ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου που αφορούν σε ευαίσθητα και προσωρινά δεδομένα
• Ηλεκτρονικές συναλλαγές (π.χ. υποβολή αιτήσεων κ.α.)
• Απλή και Σύνθετη Αναζήτηση όσο αφορά στο σύνολο του περιεχομένου που διαθέτει η Πύλη
• Διεξαγωγή ανεπίσημων ψηφοφοριών για θέματα Δημοτικού ή ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος
• Κλείσιμο ραντεβού με δημοτικούς λειτουργούς
• Διαχείριση Ενημερωτικών Λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
• Forum συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων.

   Η Πύλη θα αποτελέσει την κεντρική υποδομή για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικών εφαρμογών/υπηρεσιών που θα καλύψουν ειδικές ανάγκες του Δήμου. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης e-europa 2005 οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα αφορούν τόσο η-λεκτρονικές υπηρεσίες επιπέδου 2 όσο και επιπέδου 3.
   • Οσο αφορά το επίπεδο 2, η Δημοτική διαδικτυακή Πύλη θα υποστηρίζει λειτουργίες, όπως:
   • Δημοσίευσης πληροφορικού υλικού ποικίλου περιεχομένου σχετικά με τό Δήμο αλλά και για τα στάδια εξυπηρέτησης της υπηρεσίας καθώς και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
   • Δημοσίευσης - παροχής όλων των απαραίτητων φορμών - αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή. Ο κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τη φόρμα στον υπολογιστή του, να τη συμπληρώσει με επεξεργαστή κειμένου, είτε να την εκτυπώσει καινά τη συμπληρώσει χειρόγραφα.
   Η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e-government) αποτελεί μία από τις προτεραιότητες που τέθηκαν στο σχέδιο δράσης e-europa 2005. Αποτελεί ουσιαστικό μοχλό για την παροχή αποτελεσματικότερων και καλύτερης ποιότητας δημόσιων υπηρεσιών, για τη μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών, τη βελτίωση της διαφάνειας και της υπευθυνότητας των υπηρεσιών.
   Με την νέα διαδικτυακή πύλη θα υπάρξει βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της, μέσα από ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακής λειτουργίας. Ουσιαστικά η διαδικτυακή πύλη αποτελεί το κύριο κομμάτι της δημιουργίας ενός νέου ηλεκτρονικού πλαισίου, συγκεντρώνοντας όλες τις επιχειρησιακές διαστάσεις τους σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την παροχή καλύτερων και γρηγορότερων υπηρεσιών.
   Μία ακόμα εφαρμογή της νέας διαδικτυακής πύλης του Δήμου θα είναι και η δυνατότητα απευθείας μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην ιστοσελίδα του Δήμου.
  Η Μηχανοργάνωση του Δήμου έχει ήδη ολοκληρώσει την οικονομοτεχνική μελέτη και οι απαιτούμενες πιστώσεις έχουν εξασφαλιστεί στον προϋπολογισμό του 2008 για την απόκτηση της απαιτούμενης υποδομής για την ψηφιακή διαδυκτιακή τηλεφωνία νοΙΡ. Η νέα αυτή τεχνολογία πέραν των ποιοτικών υπηρεσιών και δυνατοτήτων που παρέχει, προσφέρει ουσιαστική οικονομία στο κόστος ενσύρματης τηλεφωνίας που μπορεί να μεγιστοποιηθεί σε περίπτωση ύπαρξης ασύρματου δημοτικού ευρυζωνικού δυκτίου αντίστοιχου με αυτό που μελετά αυτή την περίοδο η Επιτροπή Τεχνολογίας του Δήμου.
   Μερικές ακόμα εφαρμογές που συζητούνται στο Δήμο μας είναι (μερικές από αυτές ήδη έχουν δρομολογηθεί για το 2008)

   Τοποθέτηση 2 μέγα οθονών στην Κεντρική Πλατεία το Δήμου και στην περιοχή της Κάτω Βούλας όπου θα προβάλεται
   1) Πληροφοριακό υλικό(μετεωρο-λογικά δεδομένα, ενημέρωση για πολιτιστικές εκδηλώσεις και εν γένει δράσεις του Δήμου κτλ
   2) Οδηγίες προς του κατοίκους σε περίπτωση ανάγκης ή κινδύνου (φυσικές καταστροφές, κυκλοφοριακά θέματα κτλ)
   3) Εμπορικές πληροφορίες -διαφημίσεις για τα καταστήματα και τις επιχει-ρήσιες που υπάρχουν στην πόλη μας (η δράση αυτή θα δημιουργήσει και σοβαρό οικονομικό έσοδο για τον Δήμο)

ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
   
   Τοποθέτηση 2 μερεωρολογικών ! σταθμών με δυνατότητα μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 2 σημεία της πόλης μας. Εκπομπή των δεδομένων τους σε πραγματικό χρόνο στην διαδυκτιακή πύλη του Δήμου και στις μέγα οθόνες.
   Τοποθέτηση 2 εμβαπτιζόμενων σταθμών μέτρησης θαλάσσιων ρύπων στις ελεύθερες παραλίες του Δήμου. Τα στοιχεία των ανωτέρω οργάνων θα μπορούν να εκπέμπονται μέσω του ασύρματου δημοτικού ευρυ-ζωνικού δυκτίου στις μέγα οθόνες.
   Τοποθέτηση καμερών παρακολούθησης στα 2 περιαστικά δάσην του Δήμου μας για πυρανίχνευση (που θα εκπέμπουν τα δεδομένα εικόνας σε 1 και μόνο χρήστη στο Δημαρχείο που θα έχει την ευθύνη της άμεσης ενημέρωσης των αρχών.

   θα μπορούσα να συνεχίσω ακόμα για πολύ αλλά νομίζω ότι η αποψινή βραδιά ανήκει στο GIS. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει και να δώσει λύσεις εκεί που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Αισθάνομαι ότι ο Δήμος μας είναι από τους πρωτοπόρους ΟΤΑ στο θέμα της τεχνολογίας και των εφαρμογών της και με τα όσα ανέφερα πιστεύω ότι πρέπει να σας έπεισα.
   Τέλος θα ήθελα δημόσια να ευχαριστήσω τον κ Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που δείχνει σε εμένα και τους συνεργάτες μου έχοντας εγκρίνει το σύνολο των προτάσεων γύρω από τις νέες τεχνολογίες που του έχουν υποβληθεί.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας Γρηγόρης Κωνοταντέλλος Αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομικών Δήμου Βούλας

 

ΑΤΤΙΚΟ ΦΩΣ 2008/01