Σάββατο, 02 Οκτωβρίου 2010 00:00

Καλλικράτης: Απειλές και Ευκαιρίες

Βήμα της τοπικής Αυτοδιοίκησης
30/09/2010

Η εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης επιφέρει ριζικές αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πέραν των συνενώσεων που δικαίως έχουν τραβήξει την προσοχή πολιτών και αιρετών, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι στους νέους Δήμους μεταφέρονται μια σειρά από ιδιαίτερα σημαντικές αρμοδιότητες – η αλήθεια είναι με πρόχειρο τρόπο, χωρίς ξεκάθαρες διαδικασίες και αντιστοίχηση πόρων.
Χαρακτηριστικά, οι νέες αρμοδιότητες των νέων Δήμων αφορούν στους τομείς Πολεοδομίας, Πρόνοιας, Υγείας, Παιδείας, Εμπορίου, Μεταφορών. Αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, πλήρως, τον τεράστιο όγκο δουλειάς που πρέπει να γίνει τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Εάν αναλογισθούμε και τις υφιστάμενες ανάγκες, όπως αυτές απορρέουν από τη σημερινή λειτουργία των Δήμων, τότε θα καταλάβετε ότι πρόκειται για ένα τιτάνιο έργο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων.

Είναι, όμως, χρήσιμο να αναφερθώ στο νέο περιβάλλον που καλούμαστε να κινηθούμε και πιο συγκεκριμένα: * τα ιδιαιτέρως διευρυμένα γεωγραφικά όρια του νέου Δήμου. * ο αναγκαστικός περιορισμός των κρατικών πόρων, ιδιαίτερα μετά την επίκληση του μηχανισμού στήριξης του ΔΝΤ. * η ανάγκη εξεύρεσης πόρων από πηγές εκτός από αυτές του κρατικού κορβανά, με αξιοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΘΗΣΕΑ ΙΙ που έχει εξαγγελθεί και ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει ο Αναπτυξιακός Νομός και οι ΣΔΙΤ. * η ανάγκη για διοικητικό εκσυγχρονισμό του νέου δήμου και των νέων δημοτικών επιχειρήσεων που θα προκύψουν, αποτέλεσμα και της μεταφοράς των νέων αρμοδιοτήτων. * οι έντονες κοινωνικές διαφοροποιήσεις εντός των διευρυμένων ορίων του νέου δήμου γεγονός που απαιτεί την εντατικοποίηση πολιτικών κοινωνικής ενσωμάτωσης ιδιαίτερα των μη προνομιούχων. * η ανάγκη βελτίωσης των υποδομών μέσα από οικονομίες κλίμακας και συμπληρωματικότητας.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον με έντονα πολύπλοκο χαρακτήρα και πολλές προκλήσεις. Ο «Καλλικράτης» όμως δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει το θεσμικό προκάλυμμα για την επιβολή μέτρων που θα δικαιολογήσει, τελικά, απολύσεις, περικοπές αναπτυξιακών δαπανών και εκπτώσεις στην ποσότητα και την ποιότητα των παρεχομένων δημοτικών υπηρεσιών.
Σε κάθε περίπτωση οι περικοπές δεν πρέπει να συνδέονται με απολύσεις η με αυξήσεις των φόρων που επιβαρύνουν τους πολίτες! Πρέπει να προέρχονται από δομικές, διαρθρωτικές αλλαγές στη λειτουργία του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, άρα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με αυτό τον τρόπο όχι μόνο θα διασωθούν αλλά και θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και παράλληλα, θα περιορισθούν οι δαπάνες. Προς αυτή τη κατεύθυνση πρέπει να συνεισφέρει κάθε προσπάθεια διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας, προς αυτή τη κατεύθυνση θα κινηθούμε και εμείς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Πρόκληση θα είναι η εξασφάλιση εσόδων από πόρους που προέρχονται , κυρίως, από την Ε.Ε.. αφού οι αντίστοιχοι εθνικοί θα εκλείπουν. Για το λόγο αυτό άμεση προτεραιότητα για εμάς είναι η ωρίμανση μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων από το ΕΣΠΑ και η ανάπτυξη εταιρικών σχημάτων με άλλους Δήμους και φορείς με σκοπό την αξιοποίηση αναπτυξιακών πόρων από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η αναφορά στο αυτοδιοικητικό τοπίο δεν πρέπει να περιορίζεται σε πρόσωπα και ατομικές επιδιώξεις. Πάνω από όλα πρέπει να είναι, ιδιαίτερα σε αυτό το νέο πολύπλοκο περιβάλλον, αντικείμενο πολιτικών, πρακτικών και εφαρμόσιμων μέτρων πολιτικής και μετέπειτα, ανθρώπων που θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην πράξη.
Γιατί κινητήριος δύναμη των θεσμών, ειδικά των νεοσύστατων, είτε είναι σωστά σχεδιασμένοι είτε παρουσιάζουν ελλείψεις, είναι οι άνθρωποι. Και την 1η Ιανουαρίου του 2011 είναι ο Δήμαρχος αυτός που πρέπει να διαθέτει την επιστημονική γνώση, την εμπειρία και τις ικανότητες να συνθέσει, να διεκδικήσει από την Κυβέρνηση και να εργαστεί σκληρά, ώστε ο νέος Δήμος με τις νέες αρμοδιότητες να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να σχεδιάσει για τις επόμενες δεκαετίες.
Από την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκα υπέρ της δημιουργίας του νέου Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης πιστεύοντας σε αυτή την ένωση και στο κοινό μας μέλλον. Οι δυσκολίες και οι προκλήσεις που έχω ήδη περιγράψει είναι υπαρκτές και σημαντικές, αλλά εξίσου μεγάλες είναι και οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες να πετύχουμε πολλά.